top of page

CONSELL DE JOVES

Tens entre 14 i 30 anys? Vols fer propostes i prendre decisions sobre projectes i activitats dirigides a la joventut de Llinars? 🤔

Si has respòs SÍ a les dues preguntes ➡️ T'ESTEM ESPERANT! 

 

Per poder participar s’haurà de contactar via WhatsApp al 659 300 963 o al Mail lamasoveria@llinarsdelvalles.cat
 

Què és?

El Consell de Joves de Llinars del Vallès es defineix com un òrgan de participació del poble, obert a tot el jovent de Llinars i que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

És un espai de trobada i diàleg obert a tots i totes les joves que tinguin l’interès i el compromís de participar del disseny i implementació de les polítiques locals de joventut. No és un espai on debatre les necessitats i problemes de les entitats juvenils, sinó un espai on reflexionar i generar mecanismes sobre les necessitats de tot el col·lectiu jove.

 

Les funcions del Consell de Joves són:

 • Afavorir que el Pla Local de Joventut de Llinars del Vallès sigui conegut, debatut i revisat per les persones membres del Consell. Introduint noves accions i/o modificant-les. Donar a conèixer el PLJ a totes les persones joves del municipi.

 • Esdevenir un punt de trobada de joves a partir del qual es promouran projectes oberts al conjunt del col·lectiu juvenil. Així com promoure la participació juvenil en esdeveniments del poble.

 • Proposar noves actuacions/activitats, canvis i/o millores de les ja existents, etc. a la regidoria de Joventut.

 • Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves del poble i ser un òrgan, interlocutor amb l’Ajuntament.

 • Representació del jovent de Llinars en estructures de participació municipal.

 • Fomentar entre els i les joves el sentit de pertinença al poble, el compromís crític i actiu amb la millora de la seva realitat social.

 • Promoure la participació de les persones joves en els seus entorns més propers i, particularment, en la vinculació del poble. Afavorint també la interrelació entre els diferents centres de Llinars.

 

Qui pot participar?

 • Joves de 14 a 30 anys d’edat i empadronats a Llinars del Vallès

 • Persones representants de grups de joves informals, col·lectius i/o entitats juvenils del municipi

 • Persones representants del sector jove de les entitats municipals de Llinars del Vallès

 • Tècnic/a de joventut

 • Dinamitzador/a de joventut

 • Regidor/a de joventut

 

Com funciona?

El Consell es trobarà de manera periòdica anual. Les sessions extraordinàries es duran a terme quan ho consideri oportú la regidoria de joventut o les persones membres del Consell. Es poden convocar més sessions depenent del volum de feina del Consell.

Les sessions seran convocades amb una antelació mínima d’una setmana. S’enviarà convocatòria individualitzada a cada membre del consell, la qual anirà acompanyada del corresponent ordre del dia. Es podran tractar punts no relacionats amb l’ordre del dia per acord de les persones assistents.

Les decisions es prendran, previ debat, per consens. Només en condicions que la majoria valori com necessàries es plantejarà una votació, si la majoria de les persones assistents a la reunió així ho accepta.

El lloc de trobada del Consell de Joves és a La Masoveria, Av. de Can Mas Bagà, 26

Llinars del Vallès.

 

 

Per a dubtes o aclariments podeu escriure a lamasoveria@llinarsdelvalles.cat o contactar per whatsapp o trucada al +34 659 300 963

bottom of page