top of page
PLA JOVE LLINARS 2022-2025

El passat Ple del 31 de gener de 2022 es va aprovar per unanimitat al nou Pla Local de Joventut de Llinars del Vallès pels anys 2022 al 2025, que servirà de guia per tirar endavant diferents actuacions a realitzar al municipi, adaptant-nos a la realitat dels joves i als canvis que pugui haver-hi.

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Llinars del Vallès ha estat treballant durant els dos últims anys en el nou Pla Local de Joventut. L'objectiu principal és que sigui una eina per poder afrontar amb rigor, organització i legitimitat el repte d'atendre les demandes juvenils i els seus escenaris de vida, no només pensant en les actuacions de cara al futur, sinó com a compromís del benestar i qualitat de vida del col·lectiu juvenil de Llinars, tenint en compte les problemàtiques o situacions inicials, els recursos disponibles, les propostes d'activitats, els resultats, la població diana i els impactes que té cada intervenció.

Primerament, es va realitzar una diagnosi durant l’any 2020, en aquesta es van realitzar més de 450 enquestes a joves, i diferents taules rodones polítiques i de joves, una de 12 a 20 anys i l’altra de 20 a 30. Amb aquesta participació es va poder fer una radiografia de les diferents problemàtiques i necessitats dels joves del municipi.

Seguidament, es van dur a terme diferents accions participatives per recopilar informació i definir els programes i noves actuacions de futur:

·     Qüestionari obert a joves d’entre 12 i 30 anys

·     Taules rodones amb joves

·     Sessions grupals amb entitats municipals

·     Reunions amb tècnics municipals

·     Reunions amb l’equip pedagògic de l’Institut Giola

·     Sessions grupals amb l’equip de govern i amb l’oposició municipal

Amb tota aquesta informació recollida finalment s’ha creat el nou Pla Local de Joventut per donar resposta a les demandes i necessitats detectades, amb una temporització del 2022 al 2025.

En aquest pla es defineixen les diferents polítiques públiques i el pla d’actuació per dur a terme en matèria de Joventut, seguint els principals objectius específics detectats dins les 5 línies estratègiques detallades al PLJ, de les quals surten 15 actuacions diferents per dur a terme durant els 4 anys:

·     Emancipació

·     Oferta d’oci i esports

·     La Masoveria i Comunicació

·     Salut

·     Igualtat

bottom of page